Landelijk Symposium Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

7 november 2018
Congrescentrum De Wereld, Lunteren
Meer informatie
Nadere informatie over programma en mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort.


16th World Congress
Global palliative care -shaping the future'

23-25 mei 2019
Berlijn Duitsland
Meer informatie
Deadline indienen van abstracts:15 oktober 2018

Nieuws

Opzet programma Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg bekend

Met uitzondering van de sessies die worden gevuld op basis van de ingediende abstracts zijn de overige sessies bekend.

Er zijn twee keynote voordrachten van respectievelijk Marie Bakitas en Lieve van den Block. Tevens wordt een plenaire voordracht verzorgd door de indieners van de twee als best beoordeelde abstracts. Er wordt een workshop verzorgd door Marie Bakitas en er zijn drie themasessies. In de resterende sessies s is ruimte voor maximaal 24 abstracts. Tevens is er ruimte voor drie, begeleide, postersessies.

Het programma vindt u hier

LET OP: Tot 6 september is het nog mogelijk om abstracts in te dienen!

Blijft op de hoogte en schrijf in op de Palliactief Events nieuwsbrief
Schrijf in