Accreditaties

Het 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg (NCPZ) is geaccrediteerd door:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 13 punten (2 punten voor woensdag, 6 punten voor donderdag, 5 punten voor vrijdag)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 14 punten (2 punten voor woensdag, 6 punten voor donderdag, 6 punten voor vrijdag)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 14 punten (2 punten voor woensdag, 6 punten voor donderdag, 6 punten voor vrijdag)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 14 punten (2 punten voor woensdag, 6 punten voor donderdag, 5 punten voor vrijdag)
  • Registerplein (Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering: Cliëntondersteuners, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen & Sociaal werker) met 14 punten (2 punten voor woensdag, 6 punten voor donderdag, 5 punten voor vrijdag)
  • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers met 3,5 punten (0,5 punt voor woensdag, 1,5 punt voor donderdag, 1,5 punt voor vrijdag)