3e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2010

Thema: palliatieve zorg en ouderen

Ouderen die ziek worden, zullen meer dan andere doelgroepen geconfronteerd worden met het feit dat zij niet meer beter zullen worden. Het begrip palliatieve zorg is dus van wezenlijk belang in de ouderenzorg. In de praktijk blijkt echter dat kennis van het begrip palliatieve zorg geen vanzelfsprekendheid is in de ouderenzorg. Andersom kan veel kennis en ervaring vanuit de ouderenzorg van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van goede palliatieve zorg.

Bekijk de volgende video om een idee te krijgen van de sfeer tijdens het congres:

 

Download de flyer van het 3e Nationaal Congres Palliatieve Zorg


Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland

 

Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg

co-organisatoren:

V&VN Palliatieve Verpleegkunde

ZonMw, Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties

Kenniscentra palliatieve zorg