Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:
ABAN - huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten 11
ABAN - medisch specialisten 11
NAPA - Nederlandse Associatie voor Physician Assistants 11
V&VN Verpleegkundig specialisten 11 
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden 11 
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers 1,7
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers 4

Aankondiging2011


Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland

 

Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg