Presentaties 5e Nationaal Congres Palliatieve Zorg

Niets uit deze presentaties mag zonder toestemming van de eigenaar gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.

Sessie    Presentatie 
 1. Opening 
Dhr. Prof. Dr. K.C.P. Vissers
Opening 5e NCPZ

  Mw. Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp
Palliatieve zorg, een keuze voor waarden
 2. Meet-the-Expert

Dhr. Prof. Dr. P.J. Larkin PhD
Quality of palliative care

 3. Meet-the-Expert
Dhr. Prof. Dr. C.J.W. Leget
Nieuwe ontwikkelingen in ethiek en spirituele zorg
 4. Meet-the-Expert
Mw. J.L. van Nus-Stad, Mw C.C. van Dam
Welke psychosociale zorg door de generalist en wanneer is een specialist nodig? 
 5. Meet-the-Expert
Mw. Drs. A.M. Karsch
Doorbraakpijn
 6. Plenair
Dhr. Prof. Dr. K.C.P. Vissers
De kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland

 7. Parallel
Mw. N.J.R. Boogaard e.a.
Kwaliteit van zorg in kleinschalige, zelfsturende thuiszorgteams
 8. Parallel 
Mw. Prof. Dr. S.C.C.M. Teunissen e.a.
Leerwerkplaatsen hospicezorg

 9. Parallel
Mw. J. Roelands e.a.
Samenwerken, waarom zou je? De kracht van netwerken palliatieve zorg…

 10. Parallel
Mw. Dr. M. Groot e.a.
COMPARE! 1.0; op weg naar implementatie en naar versie 2.0, denkt u mee?

 11. Vrije presentaties
Palliatieve zorg voor niet-oncologische en bijzondere doelgroepen
R.J.A. Krol, C.M. Galesloot, A.B.G. Kwast, A.Y. Steutel

   
Normen en waarderingen bij medicatiemanagement in de laatste levensfase
M.K. Dees, E.C.T. Geijteman, B.A.A. Huisman

   
Regie over de plaats van sterven
B.I. Koekoek, A.E. Knoppers
   
Kwaliteit van sterven in het ziekenhuis
S.M. Droger, F.E. Witkamp, L. van Zuylen, M.J.P.A. Janssens, A. van der Heide

   
Palliatieve zorg in tumorspecifieke richtlijnen
M.G. Gilsing

      Doorbehandelen in de laatste levensfase; wat zijn de gevolgen?
E.E. Bolt, H.R. Pasman, B.D. Onwuteaka-Philipsen
      Mechanismen die bijdragen aan het doorbehandelen van patiënten met ongeneeslijke kanker.
H.R.W. Pasman, L. Brom, G.A.M. Widdershoven, B.D. Onwuteaka-Philipsen
 12. Plenair
Dhr. Prof. Dr. P.J. Larkin PhD
Competency, comportment and compartmentalization

 13. Parallel
Mw. Drs. C.P.M. van Tol e.a.
Het Nationale Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2014-2020

 14. Parallel
Dhr. Drs. C. Goedhart
Kernkwaliteiten van de palliatieve zorgverlener
 15. Parallel
Mw. Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Ervaringen en verwachtingen rond het levenseinde; samenwerking van professionals met patiënten en mantelzorgers

 16. Parallel
Dhr. Drs. Ir. C.M.M. Veldhoven
De rol van de huisarts in transmurale en intramurale consultatieteams

   
Dhr. E.J. van Dijk
De PZ-dienst op de CHP Nieuwe Waterweg Noord

   
Dhr. Drs. C.A. Standaart
Project “Verbetering palliatieve zorg tijdens de ANW diensten van de CHP Nieuwe Waterweg Noord”

   
Mw. Dr. F.B. van Heest en Mw. C.J. Wijenberg
Complexiteit, dus samen☺werken !!!

   
Dhr. Dr. B.P.M. Schweitzer
PaTz: Palliatieve Thuiszorg
 17. Vrije presentaties
Ontwikkeling en implementatie van een discipline overstijgende onderwijsmodule (DISCOO) palliatieve zorg voor arts-assistenten; daar zit muziek in!
Y.M. van der Linden, E.J.M. de Nijs, B. de Leede, E. Roelofs, M. de Vries, A. Riedstra, D. Touwen
   
Consultatie in de keten: de vrijblijvendheid voorbij
M. Klinkenberg, B. Van Aalst, M. Pruissers

   
Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG): 1 + 1 = 3
G.F.M. van der Werff, J.I. Geerling P.F. van Lune, L. Costongs, E. Klarenbeek, A.K.L. Reijners, A.W.G. van der velden

   
Cirkelteam De Bilt en Bilthoven Evaluatieonderzoek
E. de Graaf, D. Zweers, A. Uyttewaal, M. Ausems, S.C.C.M. Teunissen

      Wat bepaalt het succes van consultatieteams palliatieve zorg in het ziekenhuis?
A. Brinkman-Stoppelenburg, A. van der Heide
   
De spirituele dimensie in de palliatieve thuiszorg. Who cares?
C.H.M. Hemmelder, M.J. UItdehaag

   
Het continuïteitsbezoek: welke opleiding heeft de wijkverpleegkundige nodig?
C.M. Molenkamp

 18. Plenair   Muzikaal avondprogramma door Evi de Jean
 19. Meet-the-Expert   Dhr. Dr. A. de Graeff
Begeleiding van patiënten die afzien van vocht & voeding (KNMG-handreiking)
 20. Meet-the-Expert
Mw. Prof. Dr. M A. Goossensen
Betekenis van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg

 21. Meet-the-Expert
Mw. Dr. M.P.J. Evers e.a.
Palliatieve zorg tijdig beginnen: hoe ervaart de patiënt dit?

 22. Meet-the-Expert
Mw. Dr. J.T. van der Steen e.a.
Palliatieve zorg en Dementie

 23. Parallel
Dhr. Drs. E.J. Ettema
Openingen voor gesprek over existentiële thema’s/spirituele dimensie/levensvragen

 24. Parallel
Mw. Drs. W.A. van Gastel
Onderzoek in de palliatieve zorg vraagt om samenspel
 25. Parallel
Dhr. Drs. J. Douma
Taskforce ‘Palliatieve Zorg in het ziekenhuis’

 26. Parallel
Dhr. J.R.G. Gootjes MSc e.a.
Het nieuwe kwaliteitssysteem en keurmerkschema PREZO Palliatieve Zorg

 27. Vrije presentaties
Het proces van beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking.
A.M.A. Wagemans, H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, I. Proot, J. Metsemakers, I. Tuffrey-Wijne, L.M.G. Curfs

      Thuis sterven de beste plek? Besluitvorming over de laatste woonplek van mensen met een verstandelijke beperking
N. Bekkema, A.J.E. de Veer, A.M.A. Wagemans, C.M.P.M. Hertogh, A.L. Francke
   
Resultaten uit een retrospectieve vragenlijst onder huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten
M.G.M. Christians, C. Vrijmoet, M.A. Echtel, H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, M.M. Groot

   
Ervaringen high care hospice voor mensen met een verstandelijke beperking
M.A.M. Tonino, L. Slinkers, L. Tielen, M.A. Echteld

 28. Plenair
Mw. Prof. Dr. D.M.J. Delnoij
Streven naar kwaliteit van palliatieve zorg in onderzoek en implementatie
 29. Plenair 
Mw. Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp
Waar komen we vandaan?

   
Dhr. Prof. Dr. C.J.W. Leget
Waar gaan we naar toe?
   
Mw. Prof. Dr. S.C.C.M. Teunissen
Waar staan we nu?
   
Mw. Prof. Dr. P.L. Meurs
Hoe gaan we dat doen?
 30. Parallel 
Dhr. W. Visser
Communicatie over palliatieve zorg in eenvoudig Nederlands
   
Mw. K.I. Oppelland
Nederland in dialoog
 31. Parallel
Mw. C. de Jong en dhr. Drs. C. Goedhart
Professionals in de knel
 32. Parallel
Mw. M. Giesen MSc en mw. J. Zuidema
Leerlandschap palliatieve zorg; deskundige professionals
 33. Parallel
Mw. Prof. Dr. M. A. Goossensen
Doorkijkjes in twee onderzoeken omtrent vrijwilligers in de palliatieve zorg

   
Mw. Drs. J. Somsen en mw. Drs. H. Heim
Samen ‘Er zijn’ voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
   
Mw. Dr. C.C.M. Holtkamp
Trends in de inzet van Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg
 34. Vrije presentaties
Rotterdams ervaringen met Palliatieve-Thuiszorggroepen
C. Goedhart, F.P.M. Baar, A.P. Visser

      De kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland goed in beeld?
M.H. Middelburg-Hebly, C.M. Galesloot, B.D. Onwuteaka-Philipsen
      Zijn ziekenhuisopnamen aan het levenseinde te vermijden en hoe?
M.C. de Korte-Verhoef, H.R.W. Pasman, B.P.M. Schweitzer, A.L. Francke, B.D. Onwuteaka-Philipsen, L. Deliens
   
Beperkte proactieve aanpak bij patiënten met ongeneeslijke kanker leidt mogelijk tot ongeplande bezoeken aan de Spoedeisende Hulp; verschillen tussen de ziektegerichte en symptoomgerichte fase.
Y.M. van der Linden, E.J.M. de Nijs, L. Smit, J. Fogteloo, C. Heringhaus

   
Evaluatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg, de eerste lessen
N.J.H. Raijmakers, J. Hofstede, C.van Tol, A.L. Francke

      Kwaliteit & vrijwilligerswerk: de waarde voor vrijwilligers zelf
M.A. Goossensen, M. Sakkers
 35. Plenair    Dhr. G. Lamm, mw M. Reij, mw. W. Spijkers
Sterven zoals je geleefd hebtMw. Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp
Afsluiting

Niets uit deze presentaties mag zonder toestemming van de eigenaar gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.