Congres 2016
Zijn Excellentie, Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport, geachte collega`s, beste vrienden, dames en heren, mede-bestuursleden, medewerkers van ZonMw en VWS

Als voorzitter van de Nederlandse vereniging van professionals werkzaam in de Palliatieve zorg, heet ik u, mede namens mijn bestuursleden van harte welkom op de opening van het 6de tweejaarlijkse Nationale Congres voor Palliatieve Zorg.

Op het 5de Nationale Congres konden wij Hare Majesteit Prinses Beatrix verwelkomen en haar het Nationale Programma voor Palliatieve Zorg overhandigen. Nu draaien we op volle toeren en zijn al onze leden wel ergens in het land betrokken bij een van de innovatieve en implementatieprojecten van het Palliantie programma.  Bij dit 6de congres mogen wij Zijne Excellentie, dhr. Martin van Rijn verwelkomen en kunnen wij de eerste resultaten van dit Palliantie programma overtuigend laten zien. Vandaag zijn ook de nieuwe goedgekeurde onderzoeksprojecten bekend geworden.  Mag ik namens alle aanwezigen en onze leden, u hartelijk danken voor uw steun en de steun, werkkracht en leiderschap van uw departement op het ministerie van VWS om dit mogelijk te maken. Ik wil daarom een warm applaus van alle aanwezigen vragen.

Palliactief is dé vereniging die zich namens alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg inzet voor optimale patiëntenzorg, goed onderwijs, top onderzoek en duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Onze vereniging en activiteiten staan voor “Betrokken professionals in de palliatieve zorg die zoeken naar synergie, betrokkenheid en vooral kwaliteit. Wij staan samen met anderen op de bres voor de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland. Als lid van de European Association of Palliative Care proberen wij ook in verbinding met de andere Europese landen de aandacht voor mensen met een ongeneeslijke aandoening te verbeteren en staan wij borg voor top professionals die multidisciplinair, interdisciplinair en dicht bij de woonplaats of wenslocatie van de patiënt de meest optimale Palliatieve zorg kan garanderen om zo een goede kwaliteit van leven en als dat niet meer mogelijk is een goede kwaliteit van sterven te garanderen. Wij danken de vice-president van de EAPC, professor Carlo Leget, medebestuurslid van Palliactief voor zijn steun en leiderschap om Nederland goed op de Europese kaart te zetten. Ik kan u nu ook al melden dat wij net als onze moedervereniging EAPC over zullen gaan naar een cyclus van een algemeen congres zoals dit en het jaar daarop volgend een wetenschappelijk congres  in samenwerking met de Nederlandse Expertisecentra voor Palliatieve Zorg, waar dan bijzondere aandacht wordt gegeven aan het vele onderzoek dat in Nederland plaats vindt. De voorzitter van de programmacommissie voor het eerste congres in 2017 is mw. prof. dr. Bregje Onwuteaka-Philipsen. Veel succes met de voorbereiding Bregje!

Op een feestelijke avond als deze wenst het bestuur ook stil te staan bij de leden van het bestuur die hun bijdrage hebben geleverd maar nu elders nodig zijn. Daarom wil ik bestuurslid en voorzitter van onze sectie Kwaliteit, Kees Goedhart, vragen om naar voor te komen om een klein aandenken te ontvangen als blijk van waardering en dank voor zijn jarenlange en tomeloze inzet in het bestuur van Palliactief.

Palliactief, voordien NPTN geheten, heeft mee aan de wieg gestaan van het Nationaal Programma voor Palliatieve Zorg en het Palliantie, het onderzoeksprogramma van ZonMw en voelt zich hier heel verantwoordelijk voor.  Wij danken bij afwezigheid van de voorzitter prof. dr.  Gerrit van der Wal, mw. Esmée Wiegman en mw. Corna Van tol en hun hele team voor hun enorme inspanningen om van Palliantie een succes te maken. Alle aanwezigen zijn nieuwsgierig naar de specifieke sessies die door jullie geleid worden en wij zijn uiteraard heel benieuwd naar de Canon.

Tenslotte:
U kan zich voorstellen dat onze vereniging bijzonder trots is om u wederom een prachtig programma aan te bieden dat is samengesteld onder de zeer kundige leiding van de voorzitter van de programmacommissie prof.dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg.

Als bestuur bedanken wij haar en alle leden van de programmacommissie heel hartelijk voor hun excellente werk om er weer leuke “familiedagen” van te maken met een prachtige inhoud.  

Ik hoop dat u allen veel kennis kan opdoen, goed kan netwerken en uw vragen kan stellen,

Ik verklaar hiermee het congres voor geopend en nodig programmavoorzitter prof. dr. Saskia Teunissen uit om haar rol dan ook op te nemen.