Symposium Palliatieve Zorg voor Verzorgenden 2008

Palliatieve Zorg: de dagelijkse praktijk!

Verzorgenden vormen de basis van de zorgverlening en zijn in hoge mate betrokken bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten. Het NPTN wil ook deze beroepsgroep ondersteunen en heeft daarom het initiatief genomen om, voorafgaand aan het 2e Nationale Congres Palliatieve Zorg, een symposium te organiseren speciaal gericht op de grote groep van verzorgenden.

Post-EAPC 2019
NCPZ 2018
post-EAPC symposium 2018
post-EAPC symposium 2017
NCPZ 2016
26 - 28 november 2014 - Nationaal Congres Palliatieve Zorg
26 november 2014 - Symposium Palliatieve zorg voor verzorgenden