Indienen pitches

In het programma van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is tijd ingeruimd voor tweemaal drie pitches. In een pitch van 1 minuut vertelt de onderzoeker wat zijn/haar onderzoek op het gebied van palliatieve zorg heeft opgeleverd. Een tweede presentatie van ca. 10 minuten zal digitaal beschikbaar worden gesteld.

Wil je ook je onderzoeksresultaten in de schijnwerper zetten? Stuur dan een abstract van wat je wilt presenteren voor uiterlijk 1 oktober a.s. naar info@palliactief.nl. (geen vast format).De programmacommissie selecteert voor uiterlijk 15 oktober de zes abstracts die in aanmerking komen voor een presentatie.