Indienen sessievoorstellen

Sessievoorstellen voor NCPZ 2020

Ook voor het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg is er de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor één van de parallelsessies.

Zowel op donderdag 5 als vrijdag 6 november zijn er elke dag twee rondes met parallelsessies.

Een sessie duur 1 uur en drie kwartier.


Het thema van het 8e NCPZ is:

‘Palliatieve zorg: Elke keer anders’

Noodzaak voor maatwerk!


De behoefte aan fysieke, sociale, psychologische en/of spirituele zorg en de variatie

waarin ze een rol spelen bij een individuele patiënt  maken elke situatie weer uniek.

Dat is wat palliatieve zorg zo bijzonder maakt.

 

In 2018 is er een groot aantal voorstellen ingediend, waarvan maar een deel gehonoreerd kon worden. Het is dus zaak om een voorstel in te dienen dat

  • goed aansluit bij het thema van het congres;
  • informatief is voor een of meer doelgroepen;
  • kwalitatief goed is;
  • origineel van opzet is.

 

Graag nodigen wij organisaties en instellingen uit om voorstellen in te dienen. Dat kan tot uiterlijk 1 mei 2020. Voor 15 mei 2020 krijgen alle indieners bericht of hun voorstel geaccepteerd is door de programmacommissie.

Voor het indienen maakt u gebruik van het formulier.

U kunt u sessievoorstel sturen naar info@palliactief.nl