Indienen voorstellen ‘heilige huisjes’

In het programma van het virtuele Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november a.s. zal het thema van het 3e uur zijn ‘Schop de heilige huisjes omver!

Een heilig huisje is bij voorkeur een voorbeeld uit de dagelijks praktijk waarbij al een vastomlijnd idee bestaat, dat bij nader onderzoek niet juist blijkt te zijn.

Gebruik uw beste ‘vraag van de week’ of CAT (Critical Appraisal of a Topic) voor deze sessie. Het is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk.

De samenvatting omvat maximaal 1000 woorden. Indienen uitsluitend elektronisch via info@palliactief.nl (geen vast format)

vóór 1 oktober 2020.

De programma commissie selecteert de vier beste ‘Heilige huisjes’  die aan de orde zullen komen in deze sessie. Uiterlijk 15 oktober 2020 zal de uitslag bekend worden gemaakt.

De indiener van het beste heilige huisje neemt gratis deel aan het congres.