Programma

Het programma staat van 09:30 tot 13:30 uur gepland. De gehele dag staat onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman. Het programma omvat de volgende thema’s.

 • Palliatieve zorg tijdens de COVID-19 crisis
 • Nabijheid
 • Advance Care Planning
 • Triage
 • ‘5 jaar Palliantie en nu verder’
 • Uitreiking Palliactief-award
  Het bestuur van Palliactief heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan de Palliactief Award ingesteld. Deze award wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. De award bestaat uit een bronzen beeldje en daarnaast verzorgt de ontvanger van de Palliactief Award een korte voordracht tijdens het congres. Een nominatie wordt ingediend door tenminste twee personen. Nominaties voor de uitreiking op 5 november a.s. voorzien van een motivatie kunnen tot uiterlijk 1 oktober a.s. ingediend te worden door middel van een  email aan info@palliactief.nl. Voor de criteria zie bijgaand reglement.

 

 • Pitches door onderzoekers

In het programma van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is tijd ingeruimd voor tweemaal drie pitches. In een pitch van 1 minuut vertelt de onderzoeker wat zijn onderzoek op het gebied van palliatieve zorg heeft opgeleverd. Daarnaast wordt een uitgebreidere presentatie van ca. 10 min.  online gezet voor de deelnemers van het congres.

Wil je ook je onderzoeksresultaten in de schijnwerper zetten? Stuur dan een abstract van wat je wilt presenteren voor uiterlijk 1 oktober a.s. naar info@palliactief.nl. De programmacommissie selecteert voor uiterlijk 15 oktober de zes abstracts die in aanmerking komen voor een pitch.

 • Schop de heilige huisjes omver!
  In het programma van het digitale Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november a.s. zal een van de thema’s zijn ‘Schop de heilige huisjes omver!’. Een heilig huisje is bij voorkeur een voorbeeld uit de dagelijks praktijk waarbij al een vastomlijnd idee bestaat, dat bij nader onderzoek niet juist blijkt te zijn. Gebruik uw beste ‘vraag van de week’ of CAT (Critical Appraisal of a Topic) voor deze sessie. Het is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk. De samenvatting omvat maximaal 1000 woorden. Indienen uitsluitend elektronisch via info@palliactief.nl vóór 1 oktober a.s . De programma commissie selecteert de vier beste ‘Heilige huisjes’  die aan de orde zullen komen in deze sessie. Uiterlijk 15 oktober 2020 zal de uitslag bekend worden gemaakt. De indiener van het beste heilige huisje neemt gratis deel aan het congres

Wij denken u hiermee een veelbelovend en gevarieerd programma te kunnen bieden. Hier kunt u het programma vinden.


Doelgroep

Het congres is bedoeld voor medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgers, vrijwilligers en leden van VPTZ, patiënt(vertegenwoordigers), beleidsmakers en managers van palliatieve teams.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, V&VN, VSR, SKGV, NAPA.