1e Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve zorg 2018

Palliactief in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, de Expertisecentra Palliatieve Zorg in de acht UMC’s en de onderzoeksgroepen van de vier Vlaamse universiteiten hebben het initiatief genomen om eenmaal in de twee jaar de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen te organiseren. De wetenschapsdagen bieden onderzoekers de mogelijkheid om hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren en zorgverleners kunnen kennisnemen van de ontwikkelingen die op het gebied van de palliatieve zorg plaats vinden.

De Wetenschapsdagen vinden plaats op 30 november en 1 december 2017 in Aristo, Amsterdam (direct naast het NS-station Amsterdam-Sloterdijk) 

Het programma omvat 3 plenaire sessies en 4 rondes met parallelsessies. 
Naast presentatie van gehonoreerde abstracts zal er in het programma ook ruimte zijn voor masterclasses en workshops 
Afhankelijk van het aantal ingediende abstracts zal er een postersessie worden opgenomen in het programma.

Kosten deelname 

Lid Palliactief Niet-leden Palliactief
Artsen, hoogleraren en senior-onderzoekers € 350,- € 390,-
Overige beroepsgroepen € 260,- € 290,-
Studenten (aantal plaatsen beperkt) € 50,- € 50,-

Meld u hier aan

Abstracts 
Tot 7 september a.s. heeft u de gelegenheid om een abstract in te dienen. 
Alle abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld door het wetenschappelijk comité. De twee best beoordeelde abstracts worden plenair gepresenteerd. 
Abstracts kunnen worden ingediend via Eventure. Daar vindt u ook de criteria waaraan een abstract moet voldoen.

Organisatiecomité 
Mw. prof. dr. Bregje Onwuteaka-Philipsen, voorzitter 
Noël Derycke, Universiteit van Antwerpen/PHA vzw 
Mw. dr. Yvonne Engels, werkgroep onderzoek Expertisecentra Palliatieve Zorg 
Mw. dr. Jessica Fraeyman, FPZV vzw 
Drs. Wim Jansen, Palliactief 
Mw. prof. dr. Karin van der Rijt, Palliactief 
Mw. dr. Lieve VandenBlock, VU Brussel

Wetenschappelijk comité

Dr. Kim Beernaert, UGent, Gent 
Prof. dr. Bert Broeckaert, KULeuven, Leuven 
Prof. dr. Kenneth Chambaere, VUB, Brussel 
Dr. Jeroen Hasselaar, Radboudumc, Nijmegen 
Prof. dr. Agnes van der Heide, Erasmus MC, Rotterdam 
Dr. Daisy Janssen, Maastricht UMC, Maastricht 
Dr. Yvette van der Linden, LUMC, Leiden 
Prof. dr. Johan Menten, KULeuven, Leuven 
Prof. dr. Roberto Perez , VU medisch centrum, Amsterdam 
Prof. dr. Peter Pype, UGent, Gent 
Prof. dr. An Reyners, UMC Groningen, Groningen 
Dr. Tinne Smets, VUB, Brussel 
Prof. dr. Saskia Teunissen, UMC Utrecht, Utrecht 
Prof. dr. Bart Van den Eynden, UAntwerpen, Antwerpen 
Dr. Hans Wartenberg, AMC, Amsterdam 
Prof. dr. Johan Wens, UAntwerpen, Antwerpen

Vind hier meer informatie