Deadline indienen sessievoorstellen NCPZ 2020 uitgesteld

Deadline indienen sessievoorstellen NCPZ 2020 uitgesteld

In verband met de Corona-crisis en de werkdruk die dit met zich meebrengt voor veel zorgverleners is de uiterste datum waarop sessievoorstellen kunnen worden ingediend voor het NCPZ 2020 is verplaatst van 1 april naar 1 mei a.s.

De programmacommissie is voornemens om uiterlijk 15 mei bekend te maken welke voorstellen zijn gehonoreerd.

Tijdens openingsavond op 4 november zal aandacht besteed worden aan de Corona-crisis.