Onvermoede kwaliteiten van Palliactief-leden

Onvermoede kwaliteiten van Palliactief-leden

Tijdens het 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg bleken verschillende leden van Palliactief naast inhoudelijke kennis en deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg, ook over andere kwaliteiten te beschikken.

Onder naam The Palliators werd er donderdagavond en tijdens de afsluitende sessie een spetterend muzikaal optreden verzorgd. Er is een grote kans dat het niet bij dit optreden gaat blijven …..