‘Van kwaliteitskader naar unieke patiënt’

‘Van kwaliteitskader naar unieke patiënt’

6 februari 2018

Het 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018 heeft als thema ‘Palliatieve zorg voor iedereen!: ‘Van kwaliteitskader naar unieke patiënt’

De programmacommissie heeft daarbij de volgende toelichting gegeven:

De Richtlijnen palliatieve zorg en het recent gelanceerde Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormen een gedegen fundament om generalistische palliatieve zorg te kunnen verlenen. We hebben daarmee de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Maar met richtlijnen en kwaliteitskader alleen komen we er niet.

Elke patiënt en iedere naaste heeft een eigen sociale en culturele context en unieke behoeften aan zorg op fysiek -, sociaal -, psychologisch - en spiritueel gebied. Soms lijkt het wel of kaders, richtlijnen en protocollen haaks staan op hoe we palliatieve zorg zouden willen of moeten geven. Hoe als zorgverlener om te gaan met uniciteit en diversiteit, vormt de rode draad in dit congres. Ook besteden we aandacht aan in hoeverre en hoe de kwaliteit van zorg gemeten kan worden.

Een belangrijk element van goede zorg is om tijdig te weten wat patiënten en naasten belangrijk vinden in de laatste fase van het leven. In de praktijk blijkt deze vraag echter makkelijker gesteld dan beantwoord te kunnen worden. Hoe gaan we er voor zorgen dat we juist de voor de patiënt en naasten belangrijke zaken realiseren?

 

LET OP: Tot 15 maart a.s. kunnen voorstellen voor parallelsessies worden ingediend!